Pogoji poslovanja

 1. Splošni pogoji prodaje
  Dogovori o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.
 2. Sklenitev pogodbe
  Pisno naročilo je obvezujoče za kupca. Pogodbo je možno skleniti v slovenskem jeziku.
 3. Shranitev pogodbe
  Vse sklenjene pogodbe se hranijo V primeru, da naročnik želi kopijo sklenjene pogodbe, jo lahko dobi.
 4. Dobavni rok
  Običajni dobavni rok je 14 dni oz. kot je navedeno pri posameznem artiklu. Če blago dostavimo ali obvestimo stranko, da je blago pripravljeno v tem času, se smatra kot da smo obvezo izpolnili. V kolikor kupec zahteva drugačne dobavne roke, jih moramo dogovoriti pisno. V primeru višje sile in izrednih razmer, ki niso nastale po naši krivdi ali v primerih, ko nam niso blaga dobavili dobavitelji in to lahko dokažemo, bo dobavni rok temu primerno podaljšan. V primeru da je dobavni rok daljši od dveh mesecev, kupec lahko stornira naročilo. Stranka je upravičena do odškodnine le če je napaka na naši strani. Z naše strani smo dolžni stranko takoj obvestiti o podaljšanih dobavnih rokih. Če blaga ne moremo dobaviti, smo stranki dolžni takoj vrniti denar. Dobava traja le do konca razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico, da ne sprejmemo naročila, če kupec ni poravnal vseh svojih obveznosti.
 5. Veljavnost ponudbe na naši spletni strani 
  Ponudba velja do objave nove cene artikla oziroma do razprodaje zalog.
 6. Pravica do odstopa od pogodbe skladno s 43. členom ZVPot
  Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. V primeru navedenega odstopa od pogodbe bomo potrošniku vrnili vsa opravljena plačila takoj, ko bo to mogoče, najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe.
 7. Neizpolnjevanje obveznosti in preklic pogodbe.
  Če kupec ne izpolnjuje svojih obveznosti in je v zamudi s plačilom, smo upravičeni da naslednje dobave izvedemo le na podlagi predplačila.
  Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov.
 8. Status lastniških pravic
  Dobavljeno blago ostaja naša last vse dokler računi niso plačani.
 9. Poškodbe pri transportu.
  Prosimo vas, da takoj po prejemu preverite pošiljko da ni poškodovana. Če je pošiljka poškodovana iz zunanje strani, takoj naredite zapisnik in pritožbo dostavljalcu blaga pred prevzemom pošiljke. Če je pošiljka nedotaknjena vendar je blago v njej poškodovano, ravno tako naredite zapisnik. V obeh primerih obvestite tudi nas o poškodovanem blagu. Če ste napisali zapisnik, vam bomo takoj poslali novo blago.
 10. Stroški nepravilnih dostav.
  V primeru napačne dostave ali upravičene reklamacije kvalitete nosimo stroške normalnega transporta vrnjenega blaga. Kurirskih stroškov ekspresnih dostav ne sprejemamo.
 11. Variacije v kvaliteti
  Majhne napake, ki se običajno pojavljajo v prodaji, kot so variacije v kvaliteti, barvi, obliki, teži, designu in so tehnično neizogibne, zaradi unikatnosti in ročnega dela posameznega izdelka niso razlog za reklamacijo.
 12. Reklamacija izdelkov
  Zaradi specifičnih materialov se izdelki ob neprevidni uporabi lahko poškodujejo, počijo ali razbijejo, za kar ne prevzemamo nobene odgovornosti. V določenih primerih lahko lepilo od izdelka popusti, za kar vam izdelek brezplačno reklamiramo tri tedne po prevzetju. Po tem časovnem obdobju brezplačna reklamacija ni zagotovljena.